Sitemap

Verkiezingen

Eerste Kamerverkiezingen
* * *

Eerst gaan de Nederlanders naar de stembus om het bestuur van de twaalf provincies te kiezen - die noemen we de Provinciale Staten. Binnen drie maanden na de provinciale staten verkiezingen brengen... Lees verder

Je stem telt dubbel
* * *

Je stem bij de provinciale statenverkiezing telt eigenlijk dubbel: een stem voor de politicus in je provincie en tegelijkertijd voor een lid van de Eerste Kamer Je stemt niet alleen voor een... Lees verder

Wie mogen er Eerste Kamerlid worden?
* * *

Om een van de 75 Eerste Kamerleden te worden moet je Nederlander zijn en 18 jaar of ouder. En natuurlijk genoeg stemmen gekregen hebben om gekozen te worden. Nederlanders van 18 jaar en ouder moge... Lees verder

Hoe zwaar weegt een stem
* * *

Elk statenlid heeft één stem. Dat zou betekenen dat een statenlid uit een provincie met weinig inwoners zwaarder weegt dan die van een statenlid uit een provincie met veel inwoners. ... Lees verder

Landelijke en provinciale partijen
* * *

Veel van de partijen die mee doen met de provinciale statenverkiezingen zijn landelijke bekend en zijn al te vinden in de Eerste en Tweede Kamer, maar tijdens de provinciale verkiezingen door ook... Lees verder

Kiesraad
* * *

De Kiesraad is gevestigd in Den Haag en adviseert de regering en het parlement over het kiesrecht en verkiezingen. De Kiesraad is ook het centraal stembureau bij de verkiezing van de Eerste en Twee... Lees verder

Prinsjesdag

De troonrede
* * *

De troonrede begint altijd met: ”Leden van de Staten-Generaal”. De koning presenteert de plannen van de regering namelijk aan de Leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal ... Lees verder

Wie schrijft de troonrede?
* * *

De koning schrijft de troonrede niet zelf. Dat doen de ministers. Alle ministers schrijven over de plannen van hun eigen ministerie voor het komende jaar. Zo schrijft de minister van Onderwijs ove... Lees verder

Miljoenennota en Rijksbegroting
* * *

Na afloop van de vergadering in de Ridderzaal vertrekt de koning weer met de gouden koets naar Paleis Noordeinde en gaat de minister van Financiën met zijn koffertje naar de Tweede Kamer. In d... Lees verder

Wie zitten er in de Ridderzaal?
* * *

De koning leest de troonrede voor in een Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal. Dat betekent dat de leden van de Eerste en Tweede Kamer in ieder geval aanwezig zijn. Verder zijn ook het... Lees verder

Verenigde vergadering
* * *

Meestal vergaderen de Eerste en de Tweede Kamer apart maar soms vergaderen ze samen. Dat heet dan een “Verenigde Vergadering”. Dit gebeurt in ieder geval één keer per jaar... Lees verder

Prinsjesdag zonder koning(in)
* * *

De troonrede wordt door of namens de koning uitgesproken. Dat betekent dat als de koning er niet is, iemand anders de troonrede voorleest. Dat is in de laatste honderd jaar maar een paar keer... Lees verder

Prinsjesdag zonder koets
* * *

Sinds er in 1903 voor het eerst op Prinsjesdag met de Gouden Koets gereden werd, is het een paar keer voorgekomen dat de koningin niet met de koets naar het Binnenhof gekomen is op Prinsjesdag. Vl... Lees verder

Van plan tot wet

Een plan
* * *

Als een minister vindt dat er in de maatschappij een probleem is dat opgelost moet worden, dan kan de minister een wetsvoorstel maken om dat probleem op te lossen. Voorbeeld: schoolbesturen moet... Lees verder

Internetconsultatie
* * *

Voordat de minister een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer stuurt, kan hij of zij het voorstel op internet zetten voor een internetconsultatie. Bij een internetconsultatie mag iedereen reageren op e... Lees verder

Naar de ministerraad
* * *

Als de minister tevreden is met het wetsvoorstel, wordt het besproken in de ministerraad. Daar moet de minister de andere ministers overtuigen dat het een goed idee is om dit wetsvoorstel in te... Lees verder

Voor advies naar de Raad van State
* * *

De Raad van State kijkt of het wetsvoorstel goed in elkaar zit en geeft advies aan de ministerraad. De Raad van State kijkt naar de (politieke) keuzes die de regering of de indieners hebben... Lees verder

Bij de Tweede Kamer
* * *

Bij de Tweede Kamer gaat het wetsvoorstel eerst naar de commissie. Bijvoorbeeld als een wetsvoorstel over scholen gaat, dan gaat het naar de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Kamerled... Lees verder

Bij de Eerste Kamer
* * *

Bij de Eerste Kamer gaat het wetsvoorstel ook eerst naar de commissie. De Kamerleden in de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap weten bijvoorbeeld veel over scholen. De Eerste Kamer... Lees verder

Ondertekening
* * *

Nadat de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen gaat het naar de koning en de ministers voor ondertekening. Lees verder

Staatsblad
* * *

Nadat alle handtekeningen onder het wetsvoorstel zijn gezet is het klaar voor publicatie in het Staatsblad. Het wetsvoorstel is nu wet geworden. In het Staatsblad staat vanaf welke dag de wet geldt. Lees verder

Europa

Gele Kaart
* * *

Als parlementen in de EU vinden dat een Europees wetsvoorstel iets regelt dat ook wel door de lidstaten zelf geregeld kan worden, kunnen ze samen een gele kaart trekken. De Europese Commissie... Lees verder

Europese Unie
* * *

De Europese Unie (EU) is een samenwerkingsverband van 28 landen binnen Europa. Deze landen worden ook wel de lidstaten van de EU genoemd. Deze lidstaten moeten samen veel beslissingen nemen. Om al ... Lees verder

Doel Europese Unie
* * *

De lidstaten van de Europese Unie werken vooral samen op het gebied van de economie. Dankzij die samenwerking kan je als burger van de EU heel makkelijk in een andere lidstaat gaan wonen of... Lees verder

Europees Parlement
* * *

Het Europees Parlement bestaat in totaal uit 751 leden uit alle 28 lidstaten. Dit parlement heeft drie hoofdtaken: ze keuren samen met de Raad van ministers de voorgestelde wetsvoorstellen goed ... Lees verder

Wetsvoorstellen
* * *

De meeste wetsvoorstellen in het Europees Parlement worden behandeld via de zogenaamde gewone wetgevingsprocedure. De mening van het Europees Parlement over een wetsvoorstel is hierbij net zo... Lees verder

Goedkeuringsprocedure
* * *

Als de EU een overeenkomst wil sluiten met een land buiten de EU wordt dat behandeld in een goedkeuringsprocedure. Zo'n overeenkomst gaat bijvoorbeeld over de manier waarop kleding gemaakt in een... Lees verder

Nationale parlementen en Europa
* * *

Niet alleen de regeringen maar ook de nationale parlementen van de lidstaten van de EU spelen een belangrijke rol bij het maken van nieuwe wetten en regels. Zo mogen de Eerste en Tweede Kamer zegge... Lees verder

Europese Commissie
* * *

Het dagelijks bestuur van de EU is de Europese Commissie. De Commissie bestaat uit 28 leden uit alle 28 lidstaten. Elke lidstaat heeft voor vijf jaar een commissaris aangewezen die zich bezighoudt ... Lees verder

Bevoegdheden Europese Commissie
* * *

De Europese Commissie vertegenwoordigt en behartigt de belangen van alle inwoners van de EU. De Commissie maakt en handhaaft het Europese beleid doordat: ze wetsvoorstellen indient bij het... Lees verder

Europese Raad
* * *

De Europese Raad bepaalt wat de belangrijkste doelen van de EU zullen zijn. Deze Raad bestaat uit de regeringsleiders van de 28 lidstaten. Voor Nederland is dat minister-president Mark Rutte. De... Lees verder

Raad van ministers van de EU
* * *

De Raad van de Europese Unie wordt ook wel de Raad van ministers genoemd. Tijdens de vergaderingen van deze Raden worden de wetten vastgesteld en het beleid in de EU gecoördineerd. Tijdens elk... Lees verder

Besluitvorming Raad van ministers
* * *

De manier waarop de Raad van ministers over zaken beslist is ingewikkeld en er is veel discussie over geweest. Vanaf 1 november 2014 kan er alleen een besluit worden genomen door de Raad als minima... Lees verder