Print pagina

Van plan tot wet

Hoe wordt een plan van een minister een wet?

Een plan

* * *

Als een minister vindt dat er in de maatschappij een probleem is dat opgelost moet worden, dan kan de minister een wetsvoorstel maken om dat probleem op te lossen.


Voorbeeld: schoolbesturen moeten in het basisonderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs zorgen voor een sociaal veilige schoolomgeving waarbij aandacht wordt besteed aan pesten.

foto van de omslag van het regeerakkoord van Kabinet Rutte II

Internetconsultatie

* * *

Voordat de minister een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer stuurt, kan hij of zij het voorstel op internet zetten voor een internetconsultatie. Bij een internetconsultatie mag iedereen reageren op een wetsvoorstel en suggesties doen voor verbetering.

foto van een groepje jongeren achter een laptop

Naar de ministerraad

* * *

Als de minister tevreden is met het wetsvoorstel, wordt het besproken in de ministerraad.

 

Daar moet de minister de andere ministers overtuigen dat het een goed idee is om dit wetsvoorstel in te dienen bij de Tweede Kamer.

 

Als de ministers akkoord zijn, gaat het voorstel naar de Raad van State.

gang van een wetsvoorstel - vaststelling door de Ministerraad

Voor advies naar de Raad van State

* * *

De Raad van State kijkt of het wetsvoorstel goed in elkaar zit en geeft advies aan de ministerraad.
De Raad van State kijkt

  • naar de (politieke) keuzes die de regering of de indieners hebben gemaakt,
  • of het voorstel past binnen het nationale en het internationale recht,
  • naar de technische kwaliteit van het wetsvoorstel en de toelichting.

De minister kan het wetsvoorstel dan nog aanpassen. Maar dat hoeft niet. De regering stuurt het voorstel naar de Tweede Kamer.

gang van een wetsvoorstel - Raad van State

Bij de Tweede Kamer

* * *

Bij de Tweede Kamer gaat het wetsvoorstel eerst naar de commissie. Bijvoorbeeld als een wetsvoorstel over scholen gaat, dan gaat het naar de commissie Onderwijs, Cultuur  en Wetenschap. De Kamerleden in die commissie weten veel over scholen.

 

De Tweede Kamerleden gaan via brieven vragen stellen aan de minister. Na deze briefwisseling volgt het debat met de minister.

Als de Tweede Kamerleden het wetsvoorstel van de minister niet helemaal goed vinden, kunnen ze zelf ook een voorstel doen om het wetsvoorstel aan te passen. Dit is het recht van amendement.

 

Aan het einde van het debat wordt er gestemd over de amendementen en het wetsvoorstel. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen gaat het naar de Eerste Kamer.

Tweede Kamerleden kunnen ook zelf een wetsvoorstel indienen. Dit noemen we dan een initiatiefvoorstel.

gang van een wetsvoorstel - behandeling in de Tweeede Kamer

Bij de Eerste Kamer

* * *

Bij de Eerste Kamer gaat het wetsvoorstel ook eerst naar de commissie.

 

De Kamerleden in de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap weten bijvoorbeeld veel over scholen.

 

De Eerste Kamer beoordeelt een wetsvoorstel op 3 punten:

  1. Regelt het wetsvoorstel wat het zou moeten regelen? Krijgen schoolbesturen de middelen om te zorgen voor een sociaal veilige schoolomgeving?
  2. Past het wetsvoorstel binnen de Grondwet en de Europese wetten?
  3. Is het wetsvoorstel goed uit te voeren? Kunnen we controleren of op scholen minder gepest wordt?

De Eerste Kamerleden gaan via brieven vragen stellen aan de minister. Na deze briefwisseling volgt het debat met de minister.

 

De Eerste Kamer kan het wetsvoorstel niet meer aanpassen. Ze kunnen het alleen maar aannemen of verwerpen.

 

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen dan wordt het een wet.

gang van een wetsvoorstel - behandeling in de Eerste Kamer

Ondertekening

* * *

Nadat de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft aangenomen gaat het naar de koning en de ministers voor ondertekening.

gang van een wetsvoorstel - Ondertekening

Staatsblad

* * *

Nadat alle handtekeningen onder het wetsvoorstel zijn gezet is het klaar voor publicatie in het Staatsblad. Het wetsvoorstel is nu wet geworden. In het Staatsblad staat vanaf welke dag de wet geldt.

gang van een wetsvoorstel - publicatie in het Staatsblad

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden