Print pagina

Eerste Kamer

De Eerste Kamer kan wetsvoorstellen goedkeuren of afkeuren. Ook controleert de Eerste Kamer de plannen van de regering. 

Wetsvoorstellen goedkeuren of afkeuren

* * *

De Eerste Kamer gaat pas naar een wetsvoorstel kijken als de Tweede Kamer het wetsvoorstel goedgekeurd heeft. De Eerste Kamer kijkt of een wetsvoorstel mag volgens de Grondwet (de belangrijkste wet van Nederland) en kijkt ook of een wet wel goed uit te voeren is. Want als er in de wet staat dat iedereen moeten kunnen leren schaatsen dan moeten er wel genoeg ijsbanen zijn. De Eerste Kamer kan een wetsvoorstel alleen goedkeuren of afkeuren. Het wetsvoorstel kan niet meer veranderd worden, dat kan alleen de Tweede Kamer doen. 

 

Op de pagina Van plan tot wet kom je meer te weten over het wetgevingsproces.

De regering controleren

* * *

Een andere belangrijke taak van de Eerste Kamer is het controleren van de plannen van de regering. De leden van de Eerste Kamer kunnen de ministers (en staatssecretarissen) naar de Kamer roepen om vragen te beantwoorden en de Kamer uit te leggen waarom ze iets zo doen. Ook kijkt de Kamer naar de begroting van de regering. In de begroting staat hoeveel geld de regering binnen denkt te krijgen (bijvoorbeeld via de belastingen) en waar ze dat geld aan uit wil geven. De Kamer moet de begroting goedkeuren en kan dus tegen de regering zeggen dat ze het bijvoorbeeld wel aan nieuwe scholen uit mag geven maar niet aan nieuwe snelwegen

Foto van de Algemene Politieke Beschouwingen in de vergaderzaal van de Eerste Kamer

Vergaderen en debatteren

* * *

De leden van de Eerste Kamer komen iedere dinsdag naar Den Haag om te debatteren over wetsvoorstellen. De andere dagen van de week hebben de meeste Kamerleden een andere baan. Er zijn verschillende soorten vergadering in de Kamer. 

foto van een Kamerlid tijdens een debat in de Eerste Kame

Een commissievergadering

* * *

Voordat Kamerleden kunnen stemmen over een wetsvoorstel bespreken ze het eerst in kleine groepjes, commissies genoemd. Zo is er bijvoorbeeld een commissie die gespecialiseerd is in onderwijs en een commissie voor justitie en veiligheid Vaak hebben de Kamerleden veel vragen over een wetsvoorstel. Die kunnen ze dan schriftelijk stellen aan de minister die het wetsvoorstel heeft gemaakt. Als de minister alle vragen beantwoord heeft gaat een wetsvoorstel naar de plenaire vergadering. 

Foto van een commissievergadering in de Eerste Kamer

Een plenaire vergadering

* * *

Een plenaire vergadering is een algemene vergadering met alle Eerste Kamerleden bij elkaar. In die vergadering mogen de woordvoerders van de verschillende partijen voor dat onderwerp (meestal de leden die in de commissie zaten) vertellen wat zij van het wetsvoorstel vinden. De minister geeft daarna antwoord. Als alle Kamerleden het eens zijn met het wetsvoorstel kan het zonder stemming worden aangenomen, anders wordt er gestemd. Alle plenaire vergaderingen van de Eerste Kamer zijn openbaar, dus daar kun je bij zijn.

Hoe word je Eerste Kamerlid

* * *

Wil je zelf ook graag Eerste Kamerlid worden? Dan moet je Nederlander zijn en 18 jaar of ouder. De Eerste Kamerleden worden niet direct gekozen (zoals de Tweede Kamerleden) maar via een tussenstap. Eerst gaan de Nederlanders naar de stembus om de leden van de Provinciale Staten te kiezen (dat is het bestuur van de provincie) en die mensen kiezen dan weer de Leden van de Eerste Kamer.

 

Op de pagina Verkiezingen kom je meer te weten over de verkiezingen van de Eerste Kamer.

Europa

* * *

Een van de taken van de Eerste en Tweede Kamer (het parlement) is het controleren van de regering. Het parlement controleert dus ook wat de Nederlandse regering in Brussel zegt als zij met andere lidstaten onderhandelt over Europese wetsvoorstellen. 

 

 Op de pagina Europa  kom je meer te weten over het Europese wetgevingsproces en de rol van de Eerste Kamer daarin.

 

 

 

afbeelding van de Europese vlag

Het Binnenhof

* * *

Aan het Binnenhof in Den Haag staan de gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer. Maar het Binnenhof staat ook voor de Nederlandse politiek aangezien de ministers hier hun wetsvoorstellen moeten verdedigen in de Eerste en Tweede Kamer (de volksvertegenwoordiging).  

 

Volksvertegenwoordiging 

Omdat we niet bij iedere beslissing aan iedereen iedere Nederlander kunnen vragen wat hij of zij ervan vindt kiezen we mensen om ons te vertegenwoordigen. De volksvertegenwoordigers zitten in het parlement dat bestaat uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer der Staten-Generaal. DKamerleden controleren de regering (dat zijn de ministers en de Koning) en maken samen met de regering de wetten. 

 

Het Binnenhof begon met de bouw van de Ridderzaal in de dertiende eeuw voor de graven van Holland en breidde zich langzaam uit. Nu zitten de Eerste en Tweede Kamer aan het Binnenhof. Vanuit deze plek wordt Nederland dus al heel lang bestuurd.